Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho những công thức cấu tạo sauCặp công thức cấu tạo bi

Cho những công thức cấu tạo sauCặp công thức cấu tạo bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho những công thức cấu tạo sau

Cặp công thức cấu tạo biểu diễn cùng một chất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xét vị trí của các nguyên tử Cl xem ở các công thức có tương tự nhau hay không.

Giải chi tiết:

(1) và (4) biểu diễn cùng một chất vì 2 nguyên tử Cl đều đính ở 2 nguyên tử C khác nhau, chỉ khác về cách viết công thức.

(2) là chất khác với (1), (4) vì 2 nguyên tử Cl đính ở cùng 1 nguyên tử C.

(3) là chất khác với (1), (4) vì chỉ có 1 nguyên tử Cl.

Đáp án C

Ý kiến của bạn