Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho những ví dụ sau: (1)    Cánh dơi và cánh côn trùng. (2

Cho những ví dụ sau: (1)    Cánh dơi và cánh côn trùng. (2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho những ví dụ sau:

(1)    Cánh dơi và cánh côn trùng.

(2)    Gai xương rồng và gai hoa hồng.

(3)    Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

(4)    Chi trước của hổ và tay người.

Những ví dụ về cơ quan tương đồng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các ví dụ về cơ quan tương đồng là : (3) (4)

Do 2 ví dụ lấy các loài cùng thuộc lớp thú – Cùng có nguồn gốc là chi trước của lớp thú

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn