Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho những ví dụ sau: (1) Cánh dơi và cánh côn trùng (2) Vâ

Cho những ví dụ sau: (1) Cánh dơi và cánh côn trùng (2) Vâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho những ví dụ sau:

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng

(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi

(3) Mang cá và mang tôm

(4) Chi trước của thú và tay người.

Những ví dụ về sự tiến hóa đồng quy là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các cơ quan tương tự thể hiện sự tiến hóa đồng qui

Các ví dụ về tiến hóa đồng qui là : (1) (3)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn