Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Ni vào dung dịch Y chứa x gam hỗn hợp 3 muối Pb(NO<sub>3

Cho Ni vào dung dịch Y chứa x gam hỗn hợp 3 muối Pb(NO<sub>3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho Ni vào dung dịch Y chứa x gam hỗn hợp 3 muối Pb(NO3)2, AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z và chất rắn T gồm 3 kim loại. Cho T tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa y gam muối. Quan hệ giữa x và y là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn