Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho nổ hỗn hợp gồm 2ml hiđro và 6ml oxi trong bình kín. Hỏi

Cho nổ hỗn hợp gồm 2ml hiđro và 6ml oxi trong bình kín. Hỏi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho nổ hỗn hợp gồm 2ml hiđro và 6ml oxi trong bình kín. Hỏi sau khi nổ, đưa bình về  nhiệt độ phòng, nếu giữ nguyên áp suất ban đầu, trong bình còn khí nào với thể tích bằng bao nhiêu?

    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

PTHH: 2H2 + O2  2H2O

Bđ:       2         6

Pư:       2 →    1  →     2

Sau:     0         5

=> VO2 dư = 5 ml

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn