Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho P thuần chủng về các cặp gen tương phản giao phấn với nh

Cho P thuần chủng về các cặp gen tương phản giao phấn với nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho P thuần chủng về các cặp gen tương phản giao phấn với nhau thu được F1, sau đó cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 trong đó có 60 cây mang kiểu gen aabbdd. Tính theo lý thuyết, số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1: AaBbDd         x        AaBbDd → 1/64 aabbcc tương ứng  60 cây

                                                         1/8 AaBbDd tương ứng: 60 x 8 = 480 cây.

(Chọn A)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn