Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phả hệ sau:    

Cho phả hệ sau:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phả hệ sau:

 

 

 

Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định. Hai gen này nằm cách nhau 12cM.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng về phả hệ này:

(1) Có 7 người xác định được kiểu gen về 2 tính trạng nói trên.

(2) Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả 2 bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%.

(3) Người con trai số 5 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố.

(4) ở thế hệ thứ III, ít nhất 2 người là kết quả của sự thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A: nhìn bình thường – a mù màu

B: Máu bình thường – b máu khó đông 

Xác định kiểu gen

I.1 . XabY  /I. 2 . XABX--

II.1 XABXab  / II. 2 . XAb

III. 1XabY/ III. 3 XABY/III.5. XAbY  /III.2 X-BXAb/III. 4 X-bXAb

 Những người xác định được chính xác kiểu gen là : I.1/II.1,II.2/III.1,III.3,III.5

ð Có 6 người  xác đinh được chính xác kiểu gen nói trên

2. Người con gái thứ 2 có kiểu gen nhóm máu là Bb => lấy chồng bị hai bệnh XabY

Thì xác suất sinh con bị máu khó đông là 50 % => đúng

3. Đúng người con trai thứ 5 có kiểu gen XAbY và nhận XAb  từ mẹ ( giao tử hoán vị )

4. Sai chỉ có người con trai số 5 là nhận giao tử hoán vị còn những người III.1 ; III.3 chắc chắn nhận giao tử liên kết , 2 và 3 có thể nhận giao tử hoán vị hoặc liên kết

Chí có 2 và 3 đúng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn