Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/ lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/ lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2  là 4.10-5 mol/ (l.s). Giá trị của a là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tốc độ v = -(C2 – C1)/Δt

=> C1 = 0,012 mol/lit                         

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn