Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng este hóa giữa 3 gam axit axetic và 3,22 gam anc

Cho phản ứng este hóa giữa 3 gam axit axetic và 3,22 gam anc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng este hóa giữa 3 gam axit axetic và 3,22 gam ancol êtylic thu được 3.52 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa trên là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn