Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng  Fe +  HNO<sub>3</sub> → Fe(NO<sub>3</sub>)<sub

Cho phản ứng  Fe +  HNO<sub>3</sub> → Fe(NO<sub>3</sub>)<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng  Fe +  HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn