Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng hạt nhân (alpha  + 13^27Al to 15^

Cho phản ứng hạt nhân (alpha  + 13^27Al to 15^

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng hạt nhân (alpha  + {}_{13}^{27}Al to _{15}^{30}P + X) thì hạt X là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

PTPƯ:

Theo định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối ta có:

2 + 13 = 15 + Z => Z = 0

4 + 27 = 30 + A => A = 1

Vậy X là nơtron

=> chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn