Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng hóa học:   Br2  +  5Cl2    +   6H2O  ↔ 2HBrO3  

Cho phản ứng hóa học:   Br2  +  5Cl2    +   6H2O  ↔ 2HBrO3  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng hóa học:   Br2  +  5Cl2    +   6H2O  ↔ 2HBrO3    +  10HCl Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chât khử là chất có số oxi hóa tăng trong phản ứng và ngược lại với chất oxi hóa.

=> Br2 là chất khử => còn lại Cl2 là chất oxi hóa

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn