Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4</sub

Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 -> Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên tối giản) trong phương trình phản ứng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

5Na2SO3 + 2KMnO4 + 6NaHSO4 -> 8Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O.

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn