Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng nung vôi   CaCO3 →  CaO  +  CO2

Cho phản ứng nung vôi   CaCO3 →  CaO  +  CO2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng nung vôi   CaCO3 →  CaO  +  CO2

 Để tăng hiệu suất của phản ứng thì biện pháp nào sau đây không phù hợp?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thực ra phản ứng này là một phản ứng thuận nghịch. Tăng áp suất trong lò thì cân bằng sẽ chyển dịch theo chiều nghịch => giảm hiệu suất

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn