Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng:             X  →  Y Tại thời điểm t1</su

Cho phản ứng:             X  →  Y Tại thời điểm t1</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng:             X  →  Y

Tại thời điểm t1 nồng độ của chất X bằng C1, tại thời điểm t2 (với t2>t1), nồng độ của chất X bằng C2. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên được tính theo biểu thức nào sau đây ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì C1>C2; t2>t1 => (overline v  = frac{{{C_1} - {C_2}}}{{{t_2} - {t_1}}})

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn