Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phép lai sau: AaBbDdEe x AaBBDdee sẽ cho đời con mang 4

Cho phép lai sau: AaBbDdEe x AaBBDdee sẽ cho đời con mang 4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phép lai sau: AaBbDdEe x AaBBDdee sẽ cho đời con mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường.

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AaBbDdEe x AaBBDdee

Đời con có dạng là – B- -- e-

Vậy tỉ lệ đời con mang 4alen trội là  = 31,25%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn