Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau : (1) (NH<sub

Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau : (1) (NH<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau :

(1) (NH4)2Cr2O7 

(2) AgNO3

(3) Cu(NO3)2 

(4) NH4Cl (bh) + NaNO2 (b )

(5) CuO + NH3(kh)

(6) CrO3 + NH3(kh)

Có bao nhiêu phản ứng sản phẩm sinh ra cho khí N2 ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) ; (4) ; (5) ; (6)

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn