Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 3Y → 2Z + T. Ở th

Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 3Y → 2Z + T. Ở th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 3Y → 2Z + T. Ở thời điểm ban đầu nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ phản ứng trung bình của chất Y trong khoảng thời gian trên là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tốc độ trung bình của chất X: (overline v_X  = frac{{{C_2} - {C_1}}}{{Delta t}} = {10^{ - 4}}(mol/l.s))

Do lượng Y giảm gấp 3 lần lượng X => (overline v_Y  = 3 overline v_X = {3.10^{ - 4}}(mol/l.s))

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn