Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phương trình hóa học phản ứng oxi hóa hợp chất Fe(II) bằ

Cho phương trình hóa học phản ứng oxi hóa hợp chất Fe(II) bằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình hóa học phản ứng oxi hóa hợp chất Fe(II) bằng oxi không khí

                                   4Fe(OH)2  +  O2  + 2H2O  →  4Fe(OH)3

Kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chất khử là chất tăng số oxi hóa

Chất oxi hóa là chất giảm số oxi hóa

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn