Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phương trình phản ứng:  aAl  + bHNO<sub>3</sub> ->  cAl(

Cho phương trình phản ứng:  aAl  + bHNO<sub>3</sub> ->  cAl(

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình phản ứng:  aAl  + bHNO3 ->  cAl(NO3)3  + dNH4NO3 + eH2O.  Tỉ lệ a : e là ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

8Al + 30HNO3 -> 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

=> a : e = 8 : 9

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn