Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phương trình phản ứng: aCu  + bHNO3  cCu(NO<s

Cho phương trình phản ứng: aCu  + bHNO3  cCu(NO<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình phản ứng: aCu  + bHNO3  cCu(NO3)2  + dNO2  + eH2O

a,b,c,d,e là những số nguyên tối giản. Tổng hệ số (a+b) là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

=> a + b = 1 + 4 = 5

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn