Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phương trình phản ứng hóa học : a Al + b HNO3</sub

Cho phương trình phản ứng hóa học : a Al + b HNO3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình phản ứng hóa học :
a Al + b HNO3 → c Al(NO3)3 +d NO2 + eNO +f H2O
Sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm NO2 và NO có  D_{X/H_{2}}   =15,3 thì hệ số cân bằng a, b , c lần lượt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vậy a=78, b=314, c=78

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn