Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phương trình x3 – 3mx + 2 = 0, gọi S là tập t

Cho phương trình x3 – 3mx + 2 = 0, gọi S là tập t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình x3 – 3mx + 2 = 0, gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm duy nhất. Chọn đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D sau


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn