Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ : 

Cho sơ đồ : 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ : 

Các chất X, T (đều có chứa nguyên tố C trong phân tử) có thể lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn