Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:             

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

            

    Phát biểu đúng về tính chất của X và Y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(X) : CH3COOH

(Y) : CH ≡ CH

(Z) : CH3COOCH=CH2

(T) : CH3COONa

(G) : CH3CHO

(H) : Na2CO3

(I) : C2H5OH

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn