Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ chuyển hoá :          

Cho sơ đồ chuyển hoá :          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hoá :

         

Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C6H5–CCH -> C6H5–C(Cl)=CH2 -> C6H5–C(Cl2)-CH3 -> C6H5COCH3.

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn