Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl 

Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl dpi{100} xrightarrow[]{KCN}dpi{100} xrightarrow[t^{o}]{H_{3}O^{+}} Y Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng đầu tiên sẽ tạo ra KCl và CH3CH2CN

phản ứng số 2 tạo ra HCN và CH3CH2COOH

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn