Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:                                  

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:                                  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

                                     C3H4O2 + NaOH -> X + Y

                                     X + H2SO4 loãng -> Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C3H4O2 : HCOOCH = CH2

X : HCOONa

Y : CH3CHO

Z : HCOOH

T : Na2SO4

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn