Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hóa trong dd Cr(OH)<sub>3</sub>  

Cho sơ đồ chuyển hóa trong dd Cr(OH)<sub>3</sub>  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa trong dd Cr(OH)3   \overset{NaOH }{\rightarrow}X     \overset{NaOH , Br_{2}}{\rightarrow}  Y

(X ,Y là hợp chất của Crom). X,Y lần lượt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do   Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

          2CrO2+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br -+ 4H2O

=> đáp án  D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn