Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ dạng:  X

Cho sơ đồ dạng:  X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ dạng:  X rightarrow Y  rightarrow Z. Cho các chất sau đây: etilen, etyl clorua, ancol etylic. Số sơ đồ nhiều nhất thể hiện mối quan hệ giữa các chất  trên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn