Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ điều chế HNO<sub>3</sub> trong phòng thí nghiệm: 

Cho sơ đồ điều chế HNO<sub>3</sub> trong phòng thí nghiệm: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:   

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

HNO3 không phải axit yếu hơn H2SO4. Ở đây, H2SO4 là axit khó bay hơi đã đẩy HNO3 là axit dễ bay hơi ra khỏi muối nitrat

=> Chọn A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn