Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới nước trong hệ sinh thái như sau:

Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới nước trong hệ sinh thái như sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới nước trong hệ sinh thái như sau:

Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng ?

(1). Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

(2). Giả sử môi trường bị ô nhiễm, mức độ nhiễm độc cao nhất là loài B1.

(3). Loài A3 tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau, trong đó có 1 chuỗi loài A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 3, 2 chuỗi loài A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 2.

(4). Loài B1 tham gia nhiều chuỗi thức ăn hơn loài A2.

(5). Nếu số lượng loài A1 giảm thì số lượng loài A2 cũng giảm.

(6). Loài D chắc chắn là vi sinh vật.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 – Đúng

2- Sai loài bị nhiễm đốc cao nhất là loài D

3 – Sai , trong đó có 1 chuỗi loài A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 2, 2 chuỗi loài A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 3.

4-Đúng

5 – Đúng , vì mối quan hệ sinh vật ăn thịt con mồi

6 – Sai , có thể loại D là một sinh vật ăn thịt bậc cao

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn