Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng sau: CH<sub>4</sub>  → X → Y→ Z→ T → C

Cho sơ đồ phản ứng sau: CH<sub>4</sub>  → X → Y→ Z→ T → C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4  → X → Y→ Z→ T → C6H5OH. (X, Y, Z là các chất hữu  cơ khác nhau). Z có thể là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ : CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn