Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Biết rằng hai cặp gen qui định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gen liên kết; bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ và quần thể này ở trạng thái cân bằng và có tỉ lệ người bị hói đầu là 20%.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

(1) Có tối đa 9 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu.

(2) Có 7 người xác định được chính xác kiểu gen về cả hai bệnh.

(3) Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 13/15.

(4) Xác suất để cặp vợ chồng số 10 và 11 sinh ra một đứa con gái bình thường, không hói đầu và không mang alen gây bệnh P là 9/11.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn