Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phản ứng:  

Cho sơ đồ phản ứng:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng:

 

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chất C2H3O2Na là CH3COONa

Sơ đồ thỏa mãn :

CH3COOCH=CH2 -> CH3CHO -> CH3COONH4 -> CH3COONa

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn