Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phản ứng:    

Cho sơ đồ phản ứng:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng:

   

X là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2–hiđroxi–2–metyl propanal => C – C(OH)(CH3) – CHO

=> Z là C – C(OH)(CH3) – CH2OH

=> Y là C – C(Br)(CH3) – CH2Br

=> X là : (CH3)2C=CH2 ( isobutilen)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn