Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phản ứng:

Cho sơ đồ phản ứng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng:

Khi cho Cu(OH)2 vào dung dịch X6 thì hiện tượng thu được là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn