Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng hóa học: H2S + O2 (

Cho sơ đồ phản ứng hóa học: H2S + O2 (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng hóa học: H2S + O2 (dư) (xrightarrow{{{t^o}}}) X + H2O. Chất X có thể là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do O2 dư nên X là SO2: 2H2S + 3O2 (dư) (xrightarrow{{{t^o}}}) 2SO2 + 2H2O

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn