Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau :   (1) X + NaOH

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau :   (1) X + NaOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau :

  (1) X + NaOH overset{t^{0}}{rightarrow} Y + Z 

  (2) Y + HCl -> CH3COOH + NaCl

  (3) Z + O2 overset{enzim}{rightarrow} CH3COOH + H2O

Công thức phân tử của X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Z : CH3CHO

Y : CH3COONa

X : CH3COOCH=CH2 (C4H6O2)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn