Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng sau:   (1) X + Y → Al(OH)3↓ +

Cho sơ đồ phản ứng sau:   (1) X + Y → Al(OH)3↓ +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau:

  (1) X + Y → Al(OH)3↓ + Z       (2) X + T → Z + AlCl3     (3) AlCl3 + Y → Al(OH)3↓ + T

Các chất X, Y, Z và T tương ứng là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn