Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng sau :  

Cho sơ đồ phản ứng sau :  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau :

 

Biết rằng X,Y,Z,T là những sản phẩm chính . Công thức cấu tạo của chất T là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn