Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phản ứng sau: C4H6O2</

Cho sơ đồ phản ứng sau: C4H6O2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau:

C4H6O2Cl2 +  dd NaOH dư(t0)  → muối của axit X (đơn chức) +  H2O  +  NaCl.   CTCT của muối là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn