Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ sau:  (a) X + H2

Cho sơ đồ sau:  (a) X + H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ sau:  (a) X + H2 overset{t^{0},xt}{rightarrow} ancol X1.   (b) X + O2 overset{t^{0},xt}{rightarrow} axit hữu cơ X2.

(c) X1 + X2 overset{t^{0},xt}{rightarrow} C6H10O2 + H2O. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X  +  H2  →  ancol X1          => X1 là ancol no

X2  +  X1   → C6H10O2  +  H2O. => C6H10O2 có 2 liên kết pi (1 của COO , 1 của gốc axit) và X1 và X2 đều có 3C

=> X là andehit có 1 liên kết pi (CH2=CH-CHO)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn