Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ.   

Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ.   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ. 

 

Biết các khí có cùng số mol. Nghiêng ống nghiệm để nước (dư) ở nhánh A chảy hết sang nhánh B. Số chất khí còn lại trong ống nghiệm sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là ? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2KIdd + O3 + H2O -> 2KOH + O2 + I2

KOH + CO2 -> K2CO3 + H2O

=> chỉ còn lại 1 khí là O2

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn