Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ: ( X là ancol)  

Cho sơ đồ: ( X là ancol)  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ: ( X là ancol)

 

Tên gọi của ancol H là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sơ đồ hoàn chỉnh :

C2H5OH -> CH3CHO -> CH3COONH4 -> CH3COOH -> CH3COOCH3

Ancol H là CH3OH

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn