Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số k ne 0 và vecto vec a ne 0 Với điều kiện nào của

Cho số k ne 0 và vecto vec a ne 0 Với điều kiện nào của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số (k ne 0) và vecto (vec a ne 0). Với điều kiện nào của (k) để hai vecto (kvec a) và (vec a) ngược hướng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cho số (k ne 0) và vecto (vec a ne 0).


Nếu (k > 0 Leftrightarrow kvec a uparrow  uparrow vec a) (cùng hướng)


Nếu (k < 0 Leftrightarrow kvec a uparrow  uparrow vec a) (ngược hướng)

Giải chi tiết:

Theo lý thuyết, (kvec a) và (vec a) ngược hướng khi và chỉ khi (k < 0).

Chọn B.

Ý kiến của bạn