Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số phức z = x + yi xy in mathbbR có phần thực khác

Cho số phức z = x + yi xy in mathbbR có phần thực khác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số phức (z = x + yileft( {x,y in mathbb{R}} right)) có phần thực khác 0. Biết số phức (w = i{z^2} + 2overline z ) là số thuần ảo. Tập hợp các điểm biểu diễn của (z) là một đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn