Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số phức z = 

Cho số phức z = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số phức z = frac{(3+2i)^{5}}{(2-3i)^{3}} . Tìm phần thực, phần ảo của số phức z?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có z = .(3 + 2i)2

=( )3.(3 + 2i)2 = [ ]3.(3 + 2i)2

= ( )3.(9 + 12i + 4i2)

= - i(5 + 12i) = 12 – 5i

=>Phần thực của z là 12, phần ảo của z là  -5.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn