Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số thực x thỏa mãn (2 = 5^log 3x). Mệnh đề n

Cho số thực x thỏa mãn (2 = 5^log 3x). Mệnh đề n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số thực x thỏa mãn (2 = {5^{{{log }_3}x}}). Mệnh đề nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2 = {5^{{{log }_3}x}} Leftrightarrow {log _5}2 = {log _3}x Leftrightarrow {{{{log }_5}x} over {{{log }_5}3}} = {log _5}2 Leftrightarrow {{{{log }_5}x} over {{{log }_5}2}} = {log _5}3 Leftrightarrow {log _5}3 = {log _2}x Leftrightarrow {log _3}5 = {log _x}2)

Suy ra (2 = {x^{{{log }_3}5}})

 Chọn C.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn