Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V

Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn dpi{100} E_{Ag^{+}/Ag}^{o} = +0,8 V. Thế điện cực chuẩn dpi{100} E_{Zn^{2+}/Zn}^{o} và dpi{100} E_{Cu^{2+}/Cu}^{o}  có giá trị lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 = 0,8 - 0,46 = +0,34

 = + 0,34 - 1,1 = -0,76

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn